“Dünya 15 yaşından küçüklere din dersi vermeyecek kadar dürüst olursa, belki o zaman ona umut besleyebiliriz.” ~Arthur Schopenhauer

EnglishTürkçe

Cihangir saldırısı hakkındaki basın açıklamamız

19 Haziran 2016

Cihangir saldırısı hakkındaki basın açıklamamız

Özelimize dokunan insanlığın düşmanıdır!

Kanıksanacak, hoşgörülecek, empati kurulacak, anlamaya çalışılacak hiçbir şey yok. Firuzağa'da kapalı bir mekanda müzik dinleyip içki içen gençlere yapılan saldırı, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve insan haklarına yapılan bir saldırıdır. Üç-beş mafya özentisi mahalle serserisi tarafından düzenlenmiş basit bir adli olay gibi gösterilmeye çalışılmasına, üstünün kapatılmasına; binyılların insani değerlerine sahip çıkan hiç kimse izin vermemeli, bu nefret suçunun failleri bir an önce cezalandırılmalıdır. Yine bu ne idüğü belirsiz mahalle mafyasına arka çıkan, utanmazca ve şuursuzca, saldırıya uğrayan gençleri sadece alkol tükettikleri için tahrik(!) etmekle suçlamaya kalkışan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'dan da, nefret suçuna destek verdiği için hesap sorulmalıdır. 

Halkın bir bölümünü diğer bölümüyle karşı karşıya getirmeye çalışan resmi politikaların bir sonucudur bu utanç verici olay… 

Bizler, bu ülkenin seküler ve insan haklarına saygılı bireyleri olarak, bu saldırının bir grup müminin dini amaçları nedeniyle gerçekleştirdikleri bir taşkınlık değil, organize bir sindirme operasyonu olduğunun farkındayız. 

Bu ülke; mafya özentilerine, mahalle serserilerine, ahlaksızlara, yozlaşmışlara, din bezirganlarına teslim edilemeyecek kadar değerlidir. Beyoğlu Belediye Başkanı'nın da, şuursuzca ifadeleri için özür dilemesini bekliyor, yetkili makamları bir kez daha görevlerini yerine getirmeye çağırıyor, bu işin takipçisi olacağımızı tekrar hatırlatıyoruz.