“Ben bir ateistim, hepsi bu. Ben birbirimize karşı iyi olmaktan, başkalarına yardım etmekten başka bir şeye inanmıyorum.” ~Catharine Hepburn

EnglishTürkçe

Herkes farklı, herkes eşit!

23 Haziran 2016

Herkes farklı, herkes eşit!

Birey olmak için topluma ihtiyaç yok, ama toplum olabilmek için birey şart. Toplumun ne konumda olduğu da birebir bireyin erdemine bağlı. Demokrasi, erdem ve onur gibi kelimeler sözlük anlamı ile çok şık olsa da pratikte ağır ve maalesef bulunması zor değerler ve sosyolojik kimyada bu değerlerin yerinin ne denli önemli olduğunu günümüzde daha da iyi anlayabiliyoruz. Homojen olması gereken toplum kimyasının heterojen yapısına ve azınlık sayılabilecek her bir grubun ne ölçüde ayrıştığına bakarak, söz konusu coğrafyadaki demokrasi uygulamasının da sözde çoğulcu görünen bir takım grupların oyuncağı haline geldiğini görebiliyoruz. Biz günümüz Türkiye’sinde derin bir okyanusun dibine batmış olan demokrasi ve insan hakları gibi olguları her durumda ilke edinip gün yüzüne çıkarmaya çalışırken, onur ve erdem gibi insani değerleri de unutmadık ve bu uğurda terörist olduk, ahlaksız(!), eşcinsel(!), kürt(!), türk(!), ermeni(!), çapulcu(!), şeytanın çocuğu(!) olduk ve daha da kötü amaçla (!?) söylenebilecek her bir sıfat için hazır bulunmaktayız. Bu ayırımlar bizim sözcük dağarcığımızda yer almamakta... Bizi ne denli sıfatlarla nitelemeye çalışsalar da, bazı grupların din adına yaptıkları tüm haksız ve iğrenç uygulamaları da, protesto etmeye, karşısında durmaya kararlıyız. Şimdiye kadar olduğu gibi bu hafta ve bundan sonrasında da, bazılarımız eşcinsel, bazılarımız düzcinsel, ama hepimiz mutlu ve gururlu ve tüm yıpratma çabanıza rağmen dimdik ayakta, haklarımız için savaşmaya devam etmekte her şeyi yapmaya hazırız. Biz bilinen tarihten öncesinde de vardık, Sodom ve Gomora efsanelerinde de ve sonrasında da, ne kadar görmezden gelmeye, yaşam hakkımızı yok saymaya ve bize hayatı zor kılmaya devam etseniz de var olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz değerliyiz. İnandığınız hikayeler tersini söylese de, bizi var eden sözde bir tanrının değil, yok olmuş yıldızların kalıntılarının farkındayız. Bu yüzden, güçlüyüz ve çok değerliyiz. Çünkü var olma ihtimalimizin ne kadar düşük olduğunu biliyoruz ve bunun haklı gururunu, gücünü ve değerini taşıyoruz ve yine bu yüzden bizi asla üzemeyecek ve yok edemeyeceksiniz. Aydınlanmaya ve aydınlığa doğru kararlı adımlarla yürüyoruz, ve bu karanlığın sonunda bizim değil, seküler düşünmeyen, ayırımcılık yapmaya çalışan, bireyleri bölmeye çalışan sizlerin insanlık dışı değerlerinizin yok olacağını biliyoruz. Ateizm Derneği olarak, haklı LGBTİ mücadelesine tüm desteğimizi veriyor ve eşcinseller başta olmak üzere tüm ötekilerin onur haftasını en içten dileklerimizle kutluluyoruz. Var olmaktan onur duyun. Ateizm Derneği